Get Appointment

  • contact@wellinor.com
  • +(123)-456-7890

Om oss

image

Om oss

Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är vårt mål att skapa värde och avkastning till våra aktieägare. Grundstenarna i vår affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen. På så sätt bygger vi upp stor kompetens om de branscher där våra portföljbolag är verksamma. I dagens portfölj finns flera verksamheter där vi varit involverade under lång tid och bidragit till en framgångsrik utveckling.eclipse assets portfölj innefattar investeringar främst inom fastigheter och smart energi.